Duurzaam Dunselman 2019-05-24T20:00:33+00:00

DEN HELDER – Op 2 mei opende wethouder Duijnker samen met Peter en Marieke Dunselman van Bakkerij Dunselman het zonnedak van Bakkerij Dunselman. Terwijl de taart werd aangesneden lagen 350 zonnepanelen in het zonnetje energie op te wekken die gebruikt zal worden voor het produceren van broden, koeken, gebakjes en taarten.

De aanleiding
Bij de nieuwbouw van de bakkerij in 2009 is al zoveel mogelijk duurzame techniek ingebouwd binnen de op dat moment beschikbare kennis. Bakkerij Dunselman besloot ongeveer drie jaar geleden om zijn bakkerij verder te verduurzamen. Er waren verschillende redenen om aan de slag te gaan met de verduurzaming. Natuurlijk waren er financiële redenen (“Met zoveel zonuren in Den Helder weet je bijna zeker dat een investering in zonnepanelen gaat renderen.”), maar minstens zo belangrijk is de klimaatverandering voor bakkerij Dunselman een reden om te investeren in energiebesparing en –opwek. “De natuur is namelijk de basis van alle producten die wij maken, daarom vinden wij dat we er goed mee om moeten gaan.

Alle bedrijfsonderdelen
Voor de verduurzaming is gekeken naar alle facetten van de bakkerij, namelijk de productie, het transport en de verschillende bedrijfspanden.

De machines en processen in de bakkerij zijn eerst een periode gemonitord. Aan de hand hiervan konden de machines in de bakkerij efficiënter worden ingezet en productiecharges worden aangepast. Ook is een energiezuinige ketel aangeschaft en is alle TL verlichting in de productiebakkerij vervangen door LED verlichting en zijn de verwarmingsleidingen in het hele pand extra geïsoleerd.

Voor het wagenpark is onderzocht hoe dit efficiënter kon worden ingezet. Routes werden herzien en waar mogelijk worden in volume kleinere klanten met een elektrische bestelwagen beleverd in plaats van een grote dieselbus. Ook is de bakkerij gestart met de aanschaf van elektrische bestelwagens als de dieselwagens vervangen moeten worden.

Tot slot de panden. Hierin is veel geïnvesteerd. Zo wordt de laatst verbouwde winkel in winkelcentrum Dorperweerth verwarmd en gekoeld door een warmtepomp. Ook worden de bestaande lampen het komende jaar in de winkels vervangen door LED verlichting en wordt met slimme meters het energiegebruik van de panden goed in de gaten gehouden. Daarnaast is op het pand aan de bedrijfsweg een zonnedak geïnstalleerd. Dit zonnedak wekt ongeveer 50% van de in de bakkerij gebruikte energie op.

De kosten hiervan (installatie, omvormers, bekabeling en natuurlijk de panelen zelf) bedragen rond de € 100.000,-. Huisbankier ABN AMRO zet vol in op klanten die in verduurzaming van hun onderneming willen investeren en verstrekte aan Bakkerij Dunselman  een “groene” financiering.

Samenwerking met andere partijen
Of Peter dit allemaal in zijn eentje heeft kunnen bedenken? “Nee, ik ben bakker van beroep, geen energieadviseur! In mijn eentje had ik dit hele project nooit zo op kunnen zetten, hiervoor moet je ondersteuning zoeken.” De ondersteuning werd gevonden in de vorm van InnoFundNL. Als Texels adviesbureau ondersteunde het de bakkerij in haar ambitie om te verduurzamen. Zo heeft InnoFundNL het investeringsplan opgesteld en diverse offertes opgevraagd en vergeleken. Ook hebben zij geholpen bij de SDE aanvraag voor de zonnepanelen op het dak. “Als bakker met een duurzame missie vind ik het belangrijk om met materialen te werken die zo dichtbij mogelijk worden vervaardigd. Het uitgangspunt was daarom om geen panelen uit Azië te kopen. Dus zijn de zonnepanelen en alle LED verlichting geleverd door EcoSolutions. Dit bedrijf werkt alleen met in Europa geproduceerde materialen. Zo komen de zonnepanelen bijvoorbeeld van Solarwatt, een Duitse zonnepanelen producent.“

Hergebruik
1/3 van al het eten op de wereld wordt verspild. Daarom is Bakkerij Dunselman naast schone energie opwekken ook bezig met het tegengaan van de voedselverspilling. In de app ‘Too Good to Go’ biedt de bakkerij haar broden, kleinbrood en banket aan dat is overgebleven van de vorige dag in een maaltijdbox. Wat overblijft verschilt per dag, de inhoud van de box is dus een verrassing. Vandaar de naam Magic Box! Met de aansluiting bij ‘Too Good to Go’ en de al eerder ingezette samenwerking met de Voedselbank en een veeboer in Den Helder is een grote stap gezet naar de wens: Zero Waste. Hiermee verdwijnt er namelijk wekelijks veel minder goed voedsel in de vuilnisbak en dat geeft een goed gevoel voor de gehele keten.

Hergebruik verpakking
In het kader van de Zero Waste wens is Bakkerij Dunselman ook gestart met het stimuleren van haar klanten in de winkels om Dunselman-verpakking te hergebruiken of een eigen verpakking mee te nemen. De kwaliteit van broodverpakking is dusdanig goed dat deze gemakkelijk een aantal keren kan worden gebruikt. Als de klant hier gebruik van maakt ontvangt hij/zij een korting van €0,10 op de aankoop. Het is een symbolische vergoeding die vooral ook mensen aanspoort om te gaan beseffen dat met soms simpele handelingen een groot verschil gemaakt kan worden.

Toekomst
Bakkerij Dunselman is zich bewust van de toekomst van onze omgeving en vindt het daarom belangrijk om bij investeringen en de ontwikkeling van hun bedrijf ook te kijken naar wat ze kunnen doen aan duurzaamheid. Ze hebben al een aantal mooie stappen gemaakt en zijn nog lang niet klaar met het verduurzamen!

Laat het zonnetje maar schijnen!

Met dank aan:
Esther Krijnen : InnofundNL – Hans van der Plas : ABN AMRO – Robin van Hameren en René Stallenberg : Ecosolutions – Dennis Hoogsteder: Hoogsteder Electrotechniek – Remco Duijnker: Wethouder Duurzaamheid Gemeente Den Helder